חוג דרמה ממשיכים ג-ד
02/09/2015 עד 29/12/2222
חוג דרמה ממשיכים ד-ו
02/09/2015 עד 29/06/2025
חוג דרמה ממשיכים ו'
02/09/2015 עד 29/06/2020
חוג דרמה ממשיכים ז'
02/09/2015 עד 29/06/2020
חוג דרמה ממשיכים ז-ח'
02/09/2015 עד 29/06/2025
חוג דרמה ממשיכים ט-י
02/09/2015 עד 29/06/2029
חוג דרמה ממשיכים י -יא
02/09/2015 עד 29/06/2020
חוג דרמה ממשיכים י-יב
02/09/2015 עד 29/06/2025
חוג דרמה ממשיכים מבוגרים
02/09/2015 עד 29/06/2029
חוג דרמה מתחילים א-ב
02/09/2015 עד 29/06/2020
חוג דרמה מתחילים ג-ד
29/06/2015 עד 29/06/2029
חוג דרמה מתחילים ה-ו
02/09/2015 עד 29/06/2029
חוג דרמה מתחילים ז-ט
31/08/2015 עד 29/06/2029
חוג דרמה מתחילים י-יב
02/09/2015 עד 29/06/2029
ילדי התיאטרון ד-ו
20/11/2018 עד 29/11/2020
מחנה קיץ ז-ט
04/07/2016 עד 31/12/2024
מצויינות - ייצוגית י-יב
03/02/2018 עד 19/02/2020
מצויינות -העמקה
03/02/2018 עד 19/02/2020
מצויינות-עתודה ז-ט
03/02/2018 עד 19/02/2020
קייטנה כיתה ד-
30/06/2016 עד 31/12/2024
קייטנה כיתה ה
31/05/2016 עד 31/08/2025
קייטנה כיתות ב-ג
04/07/2016 עד 31/08/2025
קייטנה קיץ ו
30/06/2019 עד 31/12/2024